Cam, light 01.jpg
کلاس های آموزشی

کلاس­ های اموزشی مشق فیلم، شامل کلاس­ پرورش فیلمنامه­ داستانی، مستند و انیمیشن است. 

اغاز ثبت نام کلاس ها و طرح ها: 5 جولای ۲۰۲۱

آخرین مهلت ارسال طرح­ ها: 31 اگست 2021

اعلام گزینش طرح­ ها: ۱۵ اکتوبر 2021

شروع کلاس­های آموزشی آنلاین: ۱۹ نوامبر 2021

پایان دوره و تکمیل فیلمنامه: 30 سپامبر ۲۰۲۲

روش آموزشی 

روش یا متدولوژی آموزشی مشق فیلم، براساس روش تدریس شده و تایید شده در مراکز مطرح آموزش سینمایی در اروپا است. این متدولوژی ضمن برخوردار بودن از تکنیک معاصر در فیلمنامه نویسی، از مطالعات در سایر حوزه­ های فکری و هنری نیز برخوردار است.

متدولوژی آموزشی مشق فیلم، با تکیه بر دانش روانشناسی، جامعه شناسی، زبان و ادبیات داستانی، هنرهای تجسمی و دراماتیک و ز­یبایی شناسی سینما تهیه شده است.

ثبت نام درکلاس ها

 فرم آنلاین ثبت نام برای کلاس 

شرکت درکلاس

فرم شما موفقانه ارسال شد.

 

برنامه آموزشی