کلاس های آموزشی مشق فیلم، شامل کلاس پرورش فیلمنامه داستانی، مستند و انیمیشن است. متدولوژی آموزشی مشق فیلم، براساس روش تایید شده در مراکز مطرح آموزش سینمایی است. این متدولوژی ضمن برخوردار بودن از تکنیک معاصر در فیلمنامه نویسی، از مطالعات در سایر عرصه های فکری و هنری نیز برخوردار است.

بیشتر بخوانید

Typewriter.00.jpg

اتاق قصه پردازی، محلی برای قصه گفتن است. چکیده یک قصه در پنج سطر. قصه گفتن در یک دقیقه. و اتاق قصه پردازی در مشق فیلم، محلی برای پردازش حرفه ای قصه به زبان سینما است.

بیشتر بخوانید

tell a story.jpg
Sharife.jpg

تهیه کننده و 

مدرس مستند سازی

در صندوق فیلمنامه مشق فیلم، مشخصات فیلمنامه­ های پرورش­ یافته و تکمیل­ شده در هر دوره آموزشی به دو زبان فارسی و انگلیسی  ثبت می­ شود. صندوق فیلمنامه، مرجع مهمی برای انتخاب فیلمنامه ها از سوی تهیه کنندگان و شرکت­ های فیلمسازی بین­ المللی و همچنین مراکز تولید فیلم در کشور های منطقه می ­باشد.

بیشتربخوانید

7. Scripts box. s.jpg

ثبت نام

ثبت نام در کلاس ها

reg1.png
reg2.png

ثبت طرح ها 

reg2.png
reg1.png

ثبت فیلمنامه ها

reg.png
  • ۱۰۰ فیلمنامه سینمایی

  • فرهنگ فیلمنامه نویسی

  • پژوهش فیلمنامه نویسی

  • نقد فیلمنامه

 

 بیشتربخوانید

11. Nastaliq s.jpg

ویدیو ها

  • Twitter
  • Facebook